FRAMTIDENS EL-ENTREPRENÖR

Med närhet till kunder och ägare kan vi erbjuda ett bolag där alla är med och påverkar företaget. Under de senaste åren har vi varit under stark tillväxt och ökat omsättningen med ca 40%. Vi ser en fortsatt god tillväxtmöjlighet och har en stabil orderingång med bokade jobb flera år framöver. Vi har hela tiden fyllt på med kompetenta medarbetare och behöver bli ännu fler för att kunna fortsätta leverera hög kvalitet och goda resultat!

Vill du utvecklas som person och gillar att jobba under eget ansvar är vi företaget för dig. Vi kan erbjuda våra anställda utmärkta karriärmöjligheter och få chans till att arbeta med många spännande projekt och serviceåtaganden.

Hos oss kan du förvänta dig engagerade ledare, kompetenta kollegor och en god sammanhållning. 

OM OSS

ELAK AB startades 2010 av två engagerade och duktiga elektriker - namnet kommer från "EL Anders Krister". Man hade kommit till ett vägskäl där idén med ett eget företag föddes. Där skulle man värdera engagerade, ansvarsfulla medarbetare och kunskap som man tillsammans skapar. Tillsammans kom man fram till att starta det som är idag ELAK AB.

Idag har bolaget utvecklats till en större aktör och har ramavtal med bland annat Uppsala Kommun, Uppsala kommun Skolfastigheter samt Akademiska hus. Bolaget omsatte 2021 över 83 miljoner och har idag drygt 70 anställda.

ELAK AB arbetar i Uppland med omnejd.

LEDIGA JOBB

Nedan listas tjänster som vi rekryterar just nu.

Just nu har vi inga lediga jobb

Spontanansökan

Vi söker alltid efter duktiga medarbetare, välkommen att skicka in en spontanansökan. 

VI VÄRNAR OM VÅRA ANSTÄLLDA

  • Alla anställda på ELAK AB omfattas av kollektivavtal gällande allmänna anställningsvillkor, detta oavsett om ni är anslutna till fackförbund eller ej.
  • Följande avtal är tillämpliga inom ELAK AB: Installationsavatalet och Tjänstemannaavtalet
  • Anställda erbjuds hälsokontroller enligt gällande kollektivavtal med regelbundna intervaller var 3 år.
  • ELAK AB erbjuder anställda friskvårdsbidrag för friskvårdsaktiviteter. Ett aktivt friskvårdsarbete är en viktig del av ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete i företaget.
  • ELAK AB bjuder dagligen på kaffe eller te och frukt.

VÅRA VÄRDERINGAR

Kunden i centrum, gemenskap, högt i tak, långsiktighet, kvalité.  

I allt vi gör vill vi överträffa våra kunders förväntningar och erbjuda ett mervärde. Och våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att leverera detta. På ELAK AB pågår därför ett ständigt förbättringsarbete som ska utveckla vår verksamhet för att erbjuda säkra och hållbara lösningar för såväl våra medarbetare och kunder som miljön. 

Enligt vår företagspolicy är det viktigt att alla behandlas lika och känner en gemenskap inom företaget. Därför är inte kränkande särbehandling acceptabelt. ELAK AB vill verka för en attraktiv och utvecklande arbetsplats för alla människor. Ledning, chefer och anställda ska alla bidra till att skapa en arbetsplats och arbetsmiljö som främjar likabehandling av anställd oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, ålder, funktionshinder, sexuell läggning, könsidentitet eller uttryck vad gäller rättigheter, skyldigheter och möjligheter.

VI VÄRNAR OM FRAMTIDEN

Vi på ELAK AB är ett medvetet företag som vet att det vi gör lämnar avtryck för framtiden. Vi strävar efter att vara moderna och följa miljötrender inom branschen. Företagets ambition är att kontinuerligt minska den negativa miljöpåverkan.

Några exempel på vårt aktiva arbete med att minska vårt avtryck:

  • Stort fokus på att byta ut företagets fossildrivna bilar till miljövänligare alternativ så som hybrid- eller elbil.  
  • Vi planerar våra beställningar och gör sambeställningar i största möjliga mån för att minimera leveranser och därmed koldioxidutsläpp.
  • Vi jobbar aktivt för att använda den senaste tekniken på marknaden när vi installerar, levererar och vid själva användandet.

Följ oss på sociala medier!