Platsannonsering och sociala medier

Ni får fler och bättre ansökningar med rätt exponering - att annonsera via oss ger mätbart bättre resultat!

Vi erbjuder ett stort urval av annonskanaler och olika möjligheter att nå ut med er annons till rätt målgrupp - ni når fler och bättre ansökningar med rätt exponering! När ni bokar annonsering via oss ingår alltid målgruppsanalys och uppföljning, val av kanaler och metoder och produktion av annons och urvalsfrågor. Ni får dessutom tillgång till en dedikerad rekryteringskonsult som stöttar er genom rekryteringsprocessen.

Vill du veta mer om vilka tjänster vi rekryterat senaste tiden?
Klicka här för att sortera bland avslutade rekryteringar.

 
Kontakta oss för mer information: