Search/Headhunting

När du söker kompetens som är lite svårare att hitta – då behöver du hjälp av en searchspecialist och researcher. 

Search används i första hand när det bedöms som svårt att hitta lämpliga kandidater med hjälp av annonserad rekrytering, t ex inom bristyrken eller yrken som kräver unik kompetens. Search kan genomföras antingen som ett komplement till en annonserad rekrytering eller utan annonsering. Search ingår alltid i priset när du beställer rekrytering av chefer eller specialister.
 
Du tilldelas en searchspecialist med lång erfarenhet och personligt nätverk i er bransch. Din personliga searchspecialist och en assistent finns tillgängliga alla vardagar 08.00 – 17.00. Er searchspecialist ser till att du får löpande rapporter om hur uppdraget fortlöper. 

Genom professionell hantering av attraktiva sökande får ni kontakt med kandidater ni annars skulle ha svårt att hitta. 
 
Search som komplement till annonserad rekrytering
 • Uppdragsplanering inkl kravprofil som en del i den annonserade rekryteringen
 • Kartläggning kandidater och val av searchkanaler
 • Personlig första kontakt med utvalda kandidater med fortsatt uppföljning/dialog med utvalda kandidater
 • Searchade kandidater som är intresserade av tjänsten går därefter in i rekryteringsprocessen parallellt med kandidater som själva sökt tjänsten
 • Resultatrapport som en del i uppföljningen/återkopplingen av den annonserade rekryteringen


  Search, executive/specialist (headhunting, ej annonsering)

 • Uppdragsplanering inkl kravprofil
 • Kartläggning kandidater och val av searchkanaler
 • Produktion av informationsmaterial
 • Personlig första kontakt med utvalda kandidater med fortsatt uppföljning/dialog med utvalda kandidater
 • Kandidatpresentation för beställaren
 • Inbokning av första kontakt beställare/kandidat
 • Genomförande av tester
 • Djupintervju inkl återkoppling av testresultat
 • Referenstagning
 • Resultatrapport till beställaren, skriftlig och muntlig

 

Kontakta oss för mer information